Sicherungsschein für Pauschalreisen

Bảo Hiểm chống Phá Sản của Công Ty

Để chắc chắn về tài chính cho khách hàng đã mua Tour và các dịch vụ của Việtnamholiday24.de, Việtnamholiday24.de đã mua bảo hiểm chống phá sản (Insolvenzversicherung) theo quy định cho các công ty tổ chức Du Lịch lữ hành Quốc Tế. Của Hãng bảo hiểm R+V Allgemeine Versicherung AG. Số bảo hiểm: 780/90/101006930. và bảo hiểm – Trách nhiệm đi lại và các hoạt động tiêu khiển gải trí có ghi trong Tour (Haftpflichtversicherung für Reiseveranstalter). Số bảo hiểm: 60266101236.

 

 

 

 

Sicherungsschein für Pauschalreisen

Zur Absicherung von Kundengeldern hat Vietnamholiday24 eine Insolvenzversicherung bei der R+V Allgemeine Versicherung AG abgeschlossen.

Sie erhalten den Sicherungsschein mit Ihrer Anmeldebestätigung/Rechnung.
 

Vietnamholiday24.de